Amatista – VideoGAM

Amatista és una proposta que s’inicia l’any 2012 i sorgeix de la necessitat de crear un espai de respecte i acompanyament amorós d’infants, joves i adults, oferint un ambient de comunicació, aprenentatge, joc i intercanvi. Una comunitat creada pel i per a les persones on es respecten els processos individuals, seguint les pròpies capacitats, necessitats i interessos.

L’Espai Amatista es configura a partir de cinc pilars o eixos d’acció: l’espai de lleure, destinat a crear activitats, tallers i propostes de diferents àmbits (artístic, literari, culinari, teatral, mediambiental…); l’espai de salut, amb la finalitat de millorar l’estat físic, emocional, psíquic i energètic de les persones; l’espai de suport familiar (escoleta), destinat a infants de 18 mesos a 5-6 anys, on trobaran diferents ambients on desenvolupar les seves capacitats, interessos i motivacions; l’acompanyament a la criança natural, que pretén acompanyar a les famílies i assessorar-les sobre temes psicopedagògics i de criança; i en darrer lloc, l’espai de dones, on trobar-se i compartir a través de cercle de dones, entre altres activitats.

C/Baixada de la Torre Gran, 17
08392, Sant Andreu de Llavaneres
espai-amatista.com/
info@espai-amatista.com

Realització
www.impuls.cat
www.guiaaudiovisualdelmaresme.com
info@impuls.cat
Tel: 606 29 82 97
Avinguda doctor Flemming 6 5º 2ª
08360 Canet de Mar